Darmowa dostawa na cały asortyment na terenie całego kraju!

Tel. (+48) 605 196 606

Gwarancje, zwroty i reklamacje

GWARANCJA

Każdy produkt jest objęty gwarancją produktu na 2 lata.

Dla ram oraz krzyżaków aluminiowych wózków inwalidzkich okres gwarancji wydłużony jest do 4 lat.
Dla ram oraz krzyżaków stalowych wózków inwalidzkich okres gwarancji wydłużony jest do 5 lat.
Dla ram stalowych łóżek okres gwarancji jest wydłużony do 5 lat.
Dla baterii okres gwarancji jest ograniczony do 12 miesięcy dla baterii +30Ah i do 6 miesięcy dla baterii -30Ah.

Gwarancja producenta ograniczona jest do produkcyjnych wad produktu.

Wyklucza to:

 • uszkodzenia podczas transportu;
 • zmiany strukturalne produkty lub inne modyfikacje produktu;
 • niewłaściwe obchodzenie się lub magazynowanie;
 • niewystarczające lub nieodpowiednie serwisowanie;
 • użycie nieorginalnych części; – niewłaściwe użycie środków czyszczących;
 • odplombowanie albo otwarcie elementów takich jak moduły elektryczne, kontrolery, złączki, silniki itp;
 • usunięcie numeru seryjnego lub numeru partii;
 • użycie niezalecanych baterii i/lub ładowarek;
 • błędne korzystanie z procedury ładowania;
 • niedostarczenie ładowarki wraz produktem podczas naprawy;
 • niewłaściwe użytkowanie; – wypadki; – użycie inne od przeznaczenia produktu;

Gwarancja nie obejmuje zużycia w wyniku codziennego użytkowania, na przykład spadku pojemności baterii podczas normalnego użytkowania i w zależności od standardów produktu: powłoki, opon, łożysk, hamulców, silnika, świateł, elementów tapicerowanych takich jak siedziska, podłokietniki, uchwyty itp.

W celu dokonania naprawy gwarancyjnej prosimy o kontakt na biuro@polsenio-sklepmedyczny.pl Firma nie bierze odpowiedzialności za urazy powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu.

Gwarancja nie obejmuje kosztów robocizny ani wysyłki poniesionych podczas wymiany lub naprawy produktu. W żadnym wypadku firma nie będzie odpowiedzialna za żadne bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub wynikowe szkody wynikające z jakiejkolwiek wady tego produktu. Wymienione części podlegają gwarancji na okres odpowiadający oryginalnemu okresowi gwarancji i tylko w przypadku gdy element jest wymieniony zgodnie z wymogami producenta. Gwarancja nie będzie obowiązywać jeśli produkt był używany w sposób niewłaściwy lub gdy naprawy lub części zostały wymienione przez osoby inne niż pracownicy firmy produkującej sprzęt. Dodanie wyposażenia lub funkcji, które nie zostały wyprodukowane lub zalecane przez producenta, może wpłynąć na zamierzone działanie produktu. Użycie lub instalacja wyposażenie spoza firmy Vermeiren (producent) może doprowadzić do unieważnienia gwarancji. W przypadku oryginalnych części producenta Vermeiren, na które klient otrzymał rachunek, obowiązuje 12-miesięczny okres gwarancji.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Pobierz wzór odstąpienia od umowy

WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO

Pobierz wzór formularza reklamacyjnego